Την τεχνική υποστήριξη για την διαδικτυακή συναυλία της παιδικής χορωδίας του Σπύρου Λάμπρου αναλάβαμε για λογαριασμό του Δη.Πε.Θε Σερρών

https://www.youtube.com/watch?v=XZRts4wFAYU